git checkout撤销未提交的修改

(1) git checkout
恢复某个已修改的文件(撤销未提交的修改):

$ git checkout file-name

例如:git checkout src/com/android/…/xxx.java

比如修改的都是java文件,不必一个个撤销,可以使用

$ git checkout *.java

撤销所有修改

$ git checkout .

更多参考:http://hittyt.iteye.com/blog/1961386