golang中for循环方法的差异

用for循环遍历字符串时,也有 byte 和 rune 两种方式.第一种试为byte,第二种rune。

golang中string rune byte 三者的关系https://blog.haohtml.com/archives/17646

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
package main
import (
    "fmt"
)
func main() {
    s := "abc汉字"
 
    for i := 0; i < len(s); i++ {
    fmt.Printf("%c,", s[i])
    }
     
    fmt.Println()
     
    for _, r := range s {
        fmt.Printf("%cn", r)
    }
}

输出结果:

a,b,c,æ,±,‰,å,­,—,
a
b
c
汉
字