Golang中strcut结构体的的值方法和指针方法

推荐:Go的方法集详解(360云计算)

平时我们在写struct的时候,经常会用到一些方法,有些方法是我们熟悉的普通方法,在golang中我们称之为值方法,而另一种则是指针方法。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
type Person struct {
    Firstname string
    Lastname string
    Age uint8
}
// 值方法
func (p Person) show() {
    fmt.Println(p.Firstname)
}
// 指针方法
func (p *Person) show2() {
    fmt.Println(p.Firstname)
}

可以看到所谓的值方法与指针方法在编写的时候,只是有无*号的区别,这个*就是指针的意思。

那么用法又有何不同呢?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
// 值方法
func (p Person) setFirstName(name string) {
    p.Firstname = name
}
// 指针方法
func (p *Person) setFirstName2(name string) {
    p.Firstname = name
}
func main() {
    p := Person{"sun", "xingfang", 30}
    //不一致的情况
    p.show() // sun 修改前
    p.setFirstName("tom")   // 值方法
    p.show() // sun, 未变化
    p.show() // sun 修改前
    p.setFirstName2("tom"// 指针方法
    p.show() // tom 修改后的tom
}

通过上面的输出我们可以看到,当调用值方法setFirstName后,输出的还是原来的值sun,而调用指针方法 setFirstNam2后,则输出的是新值。主要原因就是值方法func (p Person)在传递总结体的时候,用的只是原来结构体的一个副本,做的任何修改也只是对副本的修改,而打印的还是原来的结构体,两者互不影响。而指针方法,传递的则是指向结构体指针的值副本,指针值一样(X012242R424),指定的都是底层的数据结构,所以才会出现这种情况。

总结:

 1. 值方法的接收者是该方法所属的那个类型值的一个副本。我们在该方法内对该副本的修1改一般都不会体现在原值上,除非这个类型本身是某个引用类型(比如切片或字典)的别名类型。 而指针方法的接收者,是该方法所属的那个基本类型值的指针值的一个副本。我们在这样的方法内对该副本指向的值进行修改,却一定会体现在原值上。
 2. 一个自定义数据类型的方法集合中仅会包含它的所有值方法,而该类型的指针类型的方法集合却囊括了前者的所有方法,包括所有值方法所有指针方法
  严格来讲,我们在这样的基本类型的值上只能调用到它的值方法
  但是,Go 语言会适时地为我们进行自动地转译,使得我们在这样的值上也能调用到它的指针方法。本示例中的 p.show() 在调用的时候会自动转换成 show2() 这种指针方式,可以试着将例子中的 show() 改成 show2() 输出结果是一样的)比如,在Cat类型的变量cat之上,之所以我们可以通过cat.SetName(“monster”)修改猫的名字,是因为 Go 语言把它自动转译为了(&cat).SetName(“monster”),即:先取cat的指针值,然后在该指针值上调用SetName方法。以上是由“郝林”老师在“Go语言核心36讲”专栏中总结。
 3. 两种写法在使用接口的时候也会有所不同。

69 thoughts on “Golang中strcut结构体的的值方法和指针方法

 1. Pingback: 파워볼사이트

 2. Pingback: Dave Holmes Coldplay

 3. Pingback: Torres

 4. Pingback: fun88

 5. Pingback: Dream Market

 6. Pingback: ซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

 7. Pingback: Sex toys

 8. Pingback: 인터넷바카라

 9. Pingback: Togel OnLine

 10. Pingback: bong ro online

 11. Pingback: Work from Home

 12. Pingback: istanbul escort

 13. Pingback: advertising

 14. Pingback: Website

 15. Pingback: porn

 16. Pingback: ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ

 17. Pingback: 온라인카지노

 18. Pingback: porn

 19. Pingback: new york seo

 20. Pingback: 안전바카라

 21. Pingback: pomoshh-psihologa-online

 22. Pingback: online casino

 23. Pingback: psyhelp_on_line

 24. Pingback: coronavirus

 25. Pingback: 승인전화없는토토사이트

 26. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 27. Pingback: rasstanovka hellinger

 28. Pingback: Cherekasi film 2020

 29. Pingback: Juul Pods

 30. Pingback: film doktor_liza

 31. Pingback: djoker film

 32. Pingback: viagra

 33. Pingback: generic viagra

 34. Pingback: viagra online

 35. Pingback: viagra 100mg

 36. Pingback: ignou synopsis

 37. Pingback: gidonline-filmix.ru

 38. Pingback: mẹ mua cho con heo đất í o í o

 39. Pingback: side effects of viagra

 40. Pingback: viagra generic

 41. Pingback: over the counter viagra

 42. Pingback: Canadian Online Pharmacies

 43. Pingback: Canadian Pharcharmy Online

 44. Pingback: 오피

 45. Pingback: t.me/psyhell

 46. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 47. Pingback: bitly.com

 48. Pingback: viagra coupons

 49. Pingback: viagra price

 50. Pingback: buy viagra online

 51. Pingback: viagra pill

 52. Pingback: cheap viagra

 53. Pingback: cialis

 54. Pingback: cialis coupon

 55. Pingback: canadian pharmacy cialis

 56. Pingback: buy cialis online

 57. Pingback: rlowcostmd.com

 58. Pingback: bitly

 59. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 60. Pingback: fake rolex green back

 61. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 62. Pingback: order viagra online

 63. Pingback: online pharmacy

 64. Pingback: generic cialis

 65. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 66. Pingback: gusmeasu.com

 67. Pingback: movies-unhinged-film

 68. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 69. Pingback: dom 2

Comments are closed.